logo         

NÁVOD NA MONTÁŽ
NÁVOD

 

Před montáží nového turbodmychadla je nutné zjistit a odstranit příčinu poškození starého turbodmychadla.

Příčiny poškození turbodmychadla mohou být způsobeny:

  • špatným mazaním a následným přehřátím
  • cizím materiálem v turbodmychadle
  • cizím materiálem ve výfukovém kolektoru

 

Po zjištění závady se musí provést vyčištění sacího, vyfukového potrubí a provést kontrolu těsnosti.

Následně je třeba vyměnit motorový olej a provést výmenu olejového a vzduchového filtru, také doporučujeme výměnu olejového potrubí. Při montáži nesmí být použito těsnících tmelů!

Při nečistotách v oleji doporučujeme vyčištění olejové soustavy - proplach motoru bez turbodmychadla.

Nakonec zkontrolujte těsnost všech sací, výtlačné a mazací soustavy.

Při samotném startu motoru, přidržte hřídel, kompresové kolo rukou, než začné motor mazat a dokud nezhasne kontrolka mazání.

Pro Vaše další dotazy je k dispozici na telefoním čísle  774 577 677 od PO-PÁ  8-19 náš technik.

 

PŘÍRUBY

Je nutno překontrolovat připojovací příruby,

kvalitu upevňovacích šroubů.

V případě poškození vyměnit

VZDUCHOVÝ

FILTR

Provést kontrolu vzduchového filtru. Při nízkém

kilometrovém proběhu možno použít zpět.

V případě znečištění nebo jakéhokoliv poškození

provést výměnu

TĚSNĚNÍ

Překontrolovat nepoškozenost těsnění na přiru-

bách mazacího oleje, správné usazení. V žádném

případě nepoužívat těsnící tmely!

Dochází k zatékání tmelů do mazací soustavy

nebo k přiškrcení odvodu oleje.

OLEJOVÝ

FILT

Je nutno překontrolovat připojovací příruby

kvalitu upevňovacích šroubů.

V případě poškození vyměnit.

ZAOLEJOVÁNÍ

Před instalací turbodmychadla na motor je nutno

zkontrolovat, zda jsou všechny potrubí čistá, nejsou

v nich jakákoli tělesa. Před usazením turbodmy-

chadla na motor je nutno ložiskovou skříň

zaolejovat dostatečným množstvím čistého oleje.

TĚSNOST

Po namontování turbodmychadla a prvním

nastartování motoru je nutno provést kontrolu

těsnosti všech spojů sací, výtlačné a mazací

soustavy.