logo         

NÁVOD NA MONTÁŽ » Závady turbodmychadel
Nejčastější závady turbodmychadla a jejich příčiny

 

Poškození cizím předmětem

Závada na turbodmychadle způsobená vniknutím cizího přemětu je snadno viditelná a rozpoznatelná na poškozených lopatkách turbínového (dmychadlového) kola. Je nanejvýš důležité před montáží zkontrolovat systém sání vzduchu do turbodmychadla stejně jako okolí příruby výfukového potrubí. Není doporučeno pokoušet se narovnat lopatky turbinového (dmychadlového) kola, neboť dojde k pozdějšímu poškození celého turbodmychadla. Nedoporučuje se rovněž provést montáž turbodmychadla s již poškozenými lopatkami, což může vést k jejich další destrukci a poškození motoru.

 

Nečistoty v motorovém oleji

Nečistoty v motorovém oleji způsobí velmi rychle značné poškození všech ložisek turbodmychadla. Proto se doporučuje provádět řádně a včas výměny motorového oleje i olejového a vzduchového filtru, stejně jako výměnu oleje a obou filtrů při montáži nového turbodmychadla. Nejčastější příčinou tohoto druhu poškození bývá:

 • poškozený či ucpaný olejový filtr, popřípadě filtr nízké kvality
 • nečistota, která se do náplně motorového oleje dostala v důsledku chyb při servisní činnosti
 • opotřebení motoru nebo výrobní chyba
 • špatná kvalita motorového oleje vedoucí k jeho karbonizaci

 

Nedokonalé mazání turbodmychadla

Opakované přerušení dodávek motorového oleje na krátkou dobu (do 4-5 sekund) způsobí poškození ložisek turbodmychadla. Mezi nejčastější příčiny patří:

 • montáž turbodmychadla bez předchozí kontroly systému mazání
 • výměna motorového oleje a filtru
 • odstavení vozu na exterémně dlouhou dobu
 • neprávné startování (zvláště v zimním období s teplotami pod bodem mrazu)
 • nízký tlak oleje způsobený závadou v systému mazání
 • znečistění oleje (např. průnikem paliva či chladicí kapaliny do soustavy mazání)

 

Přerušení dodávky oleje

Opakovaná přerušení dodávky motorového oleje na delší časový úsek (8-10 sekund) způsobí přehřátí ložisek turbodmychadla s následným zadřením ložisek i poškození tělesa rotoru. Tato poškození turbodmychadla patří mezi vůbec nejčastější a jejich příčinou jsou:

 • poškozený nebo omezený přívod motorového oleje do trubice přívodu mazání turbodmychala
 • porucha na olejovém čerpadle
 • nedostatečné množství motorového oleje
 • pronikání vzduchu do systému mazání

 

Přehřátí

Nadměrná teplota ve výfukovém systému nebo okamžité vypnutí motoru po režimu vysokého výkonu způsobí přehřátí turbínové skříně s následným zakarbonováním turbínové skříně a rotoru. Před vypnutím motoru je doporučeno nechat běžet motor 2-3 minuty ve volnoběžných otáčkách. Přehřátí turba nejvíce poškozuje rotor na průměru jeho osy a na drážkách, dále ložiska a turbínovou skříň. V některých případech dochází dokonce k trhlinám v turbínové skříni a popraskání litinového bloku. Mezi nejčastější příčiny patří:

 • ucpaný čistič vzduchu
 • nedostatečný přívod vzduchu
 • náhlé vypnutí motoru po režimu vysokého zatížení
 • karbonizace nekvalitního motorového oleje
 • nedostatečné intervaly výměny motorového oleje
 • pronikání vzduchu do systému mazání
 • vadné olejové čerpadlo
 • nesprávná instalace turbinové skříně
 • omezený přívod oleje